• slide001
  • slide001 (คัดลอก)
  • slide001 (คัดลอก) (คัดลอก)
  • slide001 (คัดลอก) (คัดลอก) (คัดลอก)

ขั้นตอนการต่อขนตาด้วยตัวเอง

E-mail Print PDF

ขั้นตอนการต่อขนตาด้วยตัวเอง
Step by Step

1.ลักษณะของดวงตาก่อนทำการต่อขนตาด้วยตัวเอง
Before

 

2.ใช้ก้านสำลี ชุบ Extension Eyelash Base หมาดๆ แล้วทาที่ขนตาจริงจากโคนไปปลายขนตา
Use Eyelash cotton stick apply the Extension Base on the eyelash

 

3. ใช้แหนบหนีบเส้นขนตาแต้มกาวพอประมาณ
Grasp one of the flare lash near the end with the tweezers and dip the end
In to the adhesive (don’t  let the adhesive touch the tip of tweezers).
Allow a Little bit of adhesive to form on the half of the flare lash before you apply

 

4.ใช้มือเปิดเปลือกตา แล้ววางขนตาจากด้านล่าง โดยไม่ให้ขนตาใกล้โคนตามากเกินไป
Use other hand to hold the eyelid taut  while you are applying carefully place
The lash under need of your natural lash and far from eyelid 0.5mm .Can mix
8mm size with 10mm size

 

5. ต่อขนตาให้ได้ตามความหนาอย่างที่คุณต้องการ
Wait for a few seconds and the glue should dry and adhere to your natural lash
DON’T touch or try to shift the extension lash at all after a few seconds .If the application
Doesn’t  look as full as you like ,go back in and apply the shorter lash in-between
What you’ve already applied .If you drop the glue on your skin you can use Eyelash
Remover ,included in the Kit, put on the cotton stick to remove extra gobs of glue

 

6. ใช้ไม้ขนาดเล็ก จุ่มลงในขวดเจล แล้วทาลงบนขนตา เพื่อเคลือบให้กาวติดทนยิ่งขึ้น
After a few minutes use a tooth pick (clean with sanitizer)take a little bit
Glue Reinforcement apply under and above the eyelash for rein the Adhesive
(If you forget put the Reinforcement the Adhesive will not long last)

 

7. ลักษณะของดวงตาหลังต่อขนตาด้วยตัวเองเสร็จสมบูรณ์
After

Last Updated ( Friday, 13 January 2012 11:36 )